Bregningevej 29, 4450 Jyderup ¤ Tlf.: 59 26 77 55 ¤ bregnen@bregnen.dk

- Beliggenhed


- Forældre ABC

 

- Priser

 

- Uge / månedsplaner

 

- Kalender

 

- Kontakt

 

- Personale

 

- Bestyrelse

 

- Billedgalleri

 

- Nyhedsbreve

 

- Læreplaner

 

- Vedtægter

 

- Bregninge Bjergsted Friskole

 

Priser

Forældrebetaling i 2016:

Småbarnsplads, 2½-3år, kr. 2450,- pr. måned.

Børnehaveplads, 3-6-år, kr. 2050,- pr. måned.

Betalingen opkræves via PBS månedsvis forud d. 1. i måneden. Der er 12 måneders betaling årligt.

Ved tilbud om plads opkræves et administrationsgebyr på 500 kr.

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 2 måneders varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsesblanket fås i børnehaven.

I forældrebetalingen er indeholdt morgenmad, alle mellemmåltider samt frokost hver fredag.

 

Søskendetilskud 

Der ydes søskendetilskud efter gældende kommunale regler.

Tilskuddet udbetales til privatinstitutionen den 10. i hver måned, på baggrund af det antal børn, der er berettiget til søskendetilskud den 1. i udbetalingsmåneden.

Forældrene bedes orientere Afdelingen for Småbørn om eventuelle søskende i andre institutioner.

Henvendelse om dette skal ske til Pladsanvisningen, tlf. 59 53 59 08 eller pr. mail til: tina.olsen@kalundborg.dk  

Desuden yder Bregninge-Bjergsted friskole en søskenderabat på 425 kr. når familien har et barn i Bregnen og et eller flere børn på skolen.

 

Fripladstilskud

Forældre til børn i privatinstitutioner er berettiget til økonomisk fripladstilskud, hvis deres indtægter ligger inden for den i loven fastsatte grænse.

For børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som af behandlingsmæssige grunde har ophold i en privat institution, kan der ydes et fripladstilskud til at reducere forældrenes egenbetaling.

For børn, hvor ophold i et dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets eller den unges optagelse eller forbliven i et dagtilbud, kan der søges om et socialpædagogisk fripladstilskud.

Det er forældrene, der skal udfylde ansøgningsskema om fripladstilskud.

Henvendelse om dette skal ske til Pladsanvisning, tlf. 59 53 59 08 eller pr. mail til: tina.olsen@kalundborg.dk   

Tilskuddet udbetales til privatinstitutionen forud den 10. i hver måned, på baggrund af det antal børn, der er berettiget til fripladstilskud den 1. i udbetalingsmåneden.


Siden blev sidst opdateret den 09. juni 2017 by Ulla