Bregningevej 29, 4450 Jyderup ¤ Tlf.: 59 26 77 55 ¤ bregnen@bregnen.dk

- Beliggenhed


- Forældre ABC

 

- Priser

 

- Uge / månedsplaner

 

- Kalender

 

- Kontakt

 

- Personale

 

- Bestyrelse

 

- Billedgalleri

 

- Nyhedsbreve

 

- Læreplaner

 

- Vedtægter

 

- Bregninge Bjergsted Friskole


 

Forældre ABC

Adresse og kontaktoplysninger

Antal børn i børnehaven

Barnets tøj og udstyr

Bestyrelse

Betaling, ind/udmeldelse

Blebørn

Bortkomne børn

Bregneklub

Børnefødselsdage

Børnehavens historie/tilblivelse

Bålmad

Daglig rytme

Facebook-profil

Ferie og fridage

Forældrearbejdsdage

Forældredeltagelse

Forældremøder

Forældresamtaler

For sen afhentning af børn

Forsikring

Forventninger til forældre

Fri for mobberi

Fripladstilskud

Generalforsamling

Hvorfor vælge en naturbørnehave?

Koloni

Kostpolitik

Leg i haven

Lukkedage

Medicin

Middagshvil

Mobiltelefoni

Modtagelse og afhentning af børn

Morgensamling

Nyhedsbreve

Parkering

Personalet

Privat institution

Samarbejdsflade med Bregninge Bjergsted Friskole

Solpolitik

Sprogkiste og sproglig opmærksomhed

Sygdom

Bregnens sygdomspolitik for børn

Søskendetilskud 

Telefonliste

Tipi

Tobaksrygning

Ture

Tværfagligt samarbejde

Udveksling af informationer mellem dagpleje, børnehave og skole

Ulykkestilfælde

Vedtægter

Venteliste

Værdigrundlag

Værdigrundlag for forældresamarbejdet

Åbningstider

Årsplan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adresse og kontaktoplysninger

Bregningevej 29, 4450 Jyderup.

Telefon: 59 26 77 55,

Græshopper mobil: 30 30 49 82

Løbebiller mobil: 30 30 49 80

Kontor mobil: 21 72 04 02

Hjemmeside: www.bregnen.dk

Mail: bregnen@bregnen.dk

 

Antal børn i børnehaven

Børnehaven er normeret til 30 børn. Der kan i perioder indskrives op til 34 børn i alderen 2½ til 6 år. 

Barnets udstyr og tøj

Barnets påklædning skal være egnet til børnehavebrug og udeliv. D.v.s. passende for årstiden, noget der gerne må blive snavset og noget som er nemt for barnet selv at tage af og på. Vi har ikke skiftetøj i børnehaven. Derfor skal der altid være mindst 2 sæt skiftetøj i barnets garderobe. Hvis barnet ikke har skiftetøj når der er behov for det, kan den eneste løsning være at ringe efter forældrene.

 HUSK NAVN I ALT TØJET- også fodtøj!

I garderoben bør der udover skiftetøj altid være regntøj og gummistøvler og hjemmesko. I vinterhalvåret skal der desuden være 2 sæt overtøj bestående af flyverdragter, huer, vanter trøjer og støvler. Et sæt thermo-tøj til at have under flyverdragten på kolde dage er nødvendigt. Et par meget rummelige regnbukser som kan nå udenpå flyverdragten kan også anbefales.

Vi har gjort os den erfaring at barnet holder varmen bedst med langt uldent undertøj inderst på kroppen. Et barn der fryser kan dårligt lege og trives. Derfor er det vigtigt at du investerer i en god beklædning til dit barn.

Når vi går på tur skal dit barn have en rygsæk til at bære sin mad og drikke. Rygsækken skal også kunne rumme en ekstra trøje. Rygsækken skal have en brystrem der kan lukkes så selerne bliver på skuldrene.

Barnet skal medbringe drikkedunk med vand hver dag.

 Tøjliste for sommer og vinter.

Bestyrelse

Institutionen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, der vælges af institutionens forældre. Fra personalegruppen deltager leder og 1-2 medarbejdere uden stemmeret.

Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen som afholdes hvert år om foråret. Bestyrelsen skal sikre at institutionens pædagogiske, administrative og økonomiske anliggender varetages i henhold til institutionens formål og gældende lovgivning. Se også Bregnens vedtægter på hjemmesiden.

Bestyrelsesformand: Peder Skotte, telefon: 21484786, mail: pskotte@mail.dk  

På bestyrelsens opslagstavle i garderoben og på hjemmesiden kan du finde flere oplysninger vedr. bestyrelsen.

 Betaling, ind/udmeldelse

I 2017 er prisen for en småbarnsplads, 2½-3år, kr. 2450 og for en børnehaveplads, 3-6-år, kr. 2050. Betalingen opkræves via PBS månedsvis forud d. 1. i måneden. Der er 12 måneders betaling årligt.

Ved tilbud om plads opkræves et administrationsgebyr på 500 kr.

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 2 måneds varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsesblanket fås i børnehaven.

I forældrebetalingen er indeholdt morgenmad, alle mellemmåltider samt frokost hver fredag.

Blebørn

Forældrene skal selv medbringe bleer til barnet. Af hensyn til bleskift f.eks. i skoven skal det ikke være ”up and go” bleer. Vi tilbyder barnet et toiletbesøg ved bleskift og samarbejder med forældrene om renlighedstræning.

Bortkomne børn

Bestyrelse og personalet har udarbejdet en intern instruks som skal følges ved bortkomne børn:

 

 • Når barnet er i institutionens varetægt påhviler det personalet at tage vare på at barnet ikke forlader institutionen. Denne varetægt kan være i selve institutionen eller på udflugt.
 • Konstaterer man at der mangler et barn kaldes alle børn sammen og der holdes mandtal.
 • En voksen sætter sig sammen med børnene, læser, synger og beroliger. Dette sker i selve institutionen eller hvis man er på tur på et samlingssted.
 • Det øvrige personale afsøger det nærmeste område. Vender tilbage for en opdatering, og fortsætter eftersøgningen.
 • Er barnet ikke fundet indenfor 15 minutter vender man tilbage til institutionen/ samlingsstedet og tager kontakt til forældre og til politi på 114.
 • Herefter fortsættes eftersøgningen.
 • Hvis barnet herefter findes kontaktes forældre og politi straks igen. Hvis barnet ikke findes afventes politiets instrukser.

 

Efterfølgende dokumentation

Når man vender tilbage til institutionen nedskrives hændelsesforløbet og det underskrives af de implicerede medarbejdere.

Afsluttende orienteres bestyrelsesformanden telefonisk om hændelsesforløbet.

 

Forældreansvar

Lær dit barn at holde i hånden, at vente når der bliver sagt stop, at man f.eks. ikke kravler op på hegnet i Bregnen.

Barnet er ikke i institutionens varetægt det øjeblik forældrene er fysisk tilstede i institutionen, og heller ikke under sammenkomster og andre festlige arrangementer i institutionen.

 

Bregneklub

Bregneklub er for de kommende skolebørn som nyder at have en særlig status. I vinterhalvåret samles børnene i Bregneklub en formiddag hver uge. Børnene øver sig i at modtage en kollektiv besked,  arbejde selvstændigt med opgaver, koncentrere sig og fordybe sig, på at lytte til hinanden og fortælle for hinanden – én ad gangen, vente på tur og overholde spilleregler.

Vi leger med sproget, gætter gåder, rim og remser. Vi læser og tæller, tegner og skriver, lytter til historier og synger.

Vi planlægger og inviterer til ”De Gamle Børns fest” for vores venner som nu går i skole.

I Bregneklubben har vi også altid en overnatning i institutionen. Vi besøger så mange af børnenes skoler som muligt, og undersøger mulighederne for at besøge en virksomhed, museer og andre spændende ting. Hvert barn får en mappe hvor de kan gemme deres tegninger og andre ting fra Bregneklubben. Ulla laver en SPU, Skole-Paratheds-Undersøgelse, med alle de kommende skolebørn når Bregneklubben starter for at give overblik over børnenes styrker og svagheder. Til forældresamtalen i november præsenteres forældrene for resultater af SPU.

 

Børnefødselsdage

I Bregnen fejrer vi fødselsdagsbarnet med følgende traditioner:

 • Der flages med soldaten på trappen fra morgenstunden.
 • Fødselsdagsbarn og personale anretter sammen måltidet som består af fødselsdagsboller med smør.
 • Forældre skal ikke medbringe noget spiseligt.
 • Bollerne pyntes med flag.
 • Fødselsdagen fejres kl. 14 med hele børnehaven.
 • Fødselsdagsbarnet vælger fødselsdagssang, der synges og råbes hurra.
 • Fødselsdagsbarnet kan som den eneste få fødselsdagsmaskinen til at spille.
 • Fødselsdagsbarnet får en lille gave.

Forældre er velkomne til at deltage i festen. Nogle forældre bidrager med en leg, historielæsning, sæbebobleleg eller lignende. Dette er valgfrit.

 

Vi tager også gerne hjem til fødselsdagsbarnet med følgende begrænsninger:

Vi deltager med hele barnets gruppe, Løbebiller eller Græshopper og det tilknyttede personale.

Det skal være muligt at komme frem og tilbage med offentlig transport indenfor vores normale ”turtid”.  9-14.00

 For at tilgodese alle børn og forældre og for ikke at bidrage til mobning og udstødelse, har vi vedtaget følgende etiske fødselsdagspolitik:

 

Hvis man som forældre vælger at invitere børn til privat fødselsdag er der i Bregnen følgende regler:

Private indbydelser må ikke uddeles i institutionen.

Private gaver må ikke uddeles i institutionen.

Man inviterer hele barnets gruppe eller alle piger/drenge i gruppen

 

Børnehavens historie/tilblivelse

Drømmen om en børnehave ved Bregninge Bjergsted Friskole opstod ved skolens oprettelse i 2004. En forældregruppe ansøgte flere gange Kalundborg Kommune om et samarbejde med oprettelsen af en puljeinstitution. Kalundborg Kommune ønskede ikke at samarbejde omkring dette.

I 2007 blev en ny lov startskuddet til igen at forsøge at oprette en privat børnehave. I november 2007 var planerne for en børnehave så langt fremme at Ulla Risbjerg Andersen inviterede til et informationsmøde. På dette møde blev der valgt en arbejdsgruppe som gennem de næste mange måneder lagde et kæmpe arbejde i at få indhentet oplysninger, søge tilladelser, lægge budgetter, forhandle med banken, oprette venteliste o.s.v. Heldigvis var der en overvældende stor interesse for børnehaven. Ventelisten voksede med lynets hast, og dermed var grundlaget for børnehaven på plads.

Den 8. april 2008 blev der afholdt stiftende generalforsamling og Bregninge Bjergsted Naturbørnehave var en realitet. Den aktive arbejdsgruppe blev valgt til børnehavens første bestyrelse. 1. juli overtog vi en tidligere lærerbolig som en stor gruppe forældre og personalet brugte den næste måned på at rengøre, male og indrette til børnehave. Haven blev indhegnet, legehus og gyngestativ malet. Der kom sand i sandkassen, bålplads og faldunderlag under gyngerne. Personalet var ansat fra midt i juli og på en dejlig solskinsdag d. 1. august åbnede børnehaven.

 

Bålmad

Hver fredag laver vi mad sammen med børnene. De skal derfor ikke have madpakke med. Hvis vejret er til det laver vi maden over bål og ellers tilbereder vi maden i køkkenet. Ca. en gang hver anden måned laver vi frokost, og smøres selv vores madder.

Børnene er fordelt på madhold som på skift står for at tilberede maden. Når vi laver mad får vi alle sanser i spil, talt om råvarernes oprindelse, bruger hvad vi har i vores lille køkkenhave, øver at håndtere kniv og andre redskaber. At spise sammen med kammeraterne kan sommetider gøre børn mere modige og give lyst til at smage ting, som de hjemme nægter at sætte tænderne i.

 

Daglig rytme

Der tilbydes morgenmad kl. 6.30-7.30

Kl. 9.00-11.00. Samling og aktiviteter i grupperne, eller udflugt.

Kl. 11.00 spiser vi frokost

11.30-14.00. fortsatte aktiviteter, eller leg i haven

Kl.14.00 spiser vi eftermiddagsmad

14.30-17.00. Leg i haven eller indenfor.

 

Facebook-profil

Bregnen har en facebook-profil som jævnligt bliver opdateret. Du kan finde Bregnen på www.facebook.com/bregnen

 

Ferie og fridage

Dit barn har lige så meget brug for ferie i løbet af året, som vi voksne. Det at gå i børnehave kan sammenlignes med at gå på arbejde.

Vi vil altid gerne vide besked hvis dit barn holder fri, uanset om det er en ekstra fridag, eller en planlagt ferie. I skolernes ferie vil vi altid spørge om dit barn kommer, da vi erfaringsmæssigt ved at mange familier holder fri i disse perioder. Personalet har ofte også et ønske om at afvikle afspadsering og ferie i disse perioder. Derfor er din tilbagemelding i god tid væsentlig for vores planlægning. Vi vil hellere bruge pengene til noget sjov, end unødigt at sætte vikar på. Vi lægger arbejdsplan ud fra hvor mange børn vi maksimalt regner med at modtage, så derfor kan du ikke forvente at dit barn kan blive passet i børnehaven hvis du har meldt det fri. Du er dog velkommen til at spørge om muligheden hvis der akut sker ting i familien som ændrer behovet. Vi kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke garantere en plads.

Vi forventer at dit barn holder mindst 2 ugers sammenhængende ferie i sommerperioden samt 1 uge i løbet af vinterhalvåret.

Af hensyn til planlægning og varsling af personalets ferie, skal vi vide besked om hovedferien senest 8 uger før ferieperioden.

 

Forældrearbejdsdage

2 gange årligt (forår og efterår) holdes arbejdslørdage i børnehaven. Det forventes at der møder mindst 1 forælder fra hver familie til arbejdsdagen. Bestyrelsen står for at planlægge og afholde af disse dage.

 

Forældredeltagelse

Hvis du har lyst, er du meget velkommen, og her er så vores forventninger til dig:

 • Du indgår i gruppen som forældre til dit eget barn, og du deltager i de aktiviteter, der foregår i gruppen
 • Du er også til rådighed for de andre børn
 • Du undgår for meget positiv særbehandling af dit barn
 • Vent med at stille vidtrækkende spørgsmål angående dit barns trivsel eller pædagogikken i huset. Der er ikke tid til en ordentlig besvarelse. Vi vil gerne afsætte tid til en forældresamtale, hvis der er behov for dette.
 • Undgå at stille spørgsmål om de andre børn til pædagogerne eller disse børns forældre
 • Overlad til personalet at klare situationer, der kræver irettesættelse af andre børn

 

Pædagogerne kan være nødt til at have en fortrolig snak, hvis noget opstår omkring et barn. Hvis du tilfældigt overhører en sådan snak, stoler vi på, at du holder din viden for dig selv

Dit barn vil blive påvirket af din tilstedeværelse, og det vil have en anden adfærd end normalt. Respekter dit barns dilemma.

 

Fordelene ved øget forældremedvirken, det at deltage i institutionens hverdag, er:

 • At børnene får to verdener til at hænge sammen
 • At personale og forældre lærer hinanden at kende
 • At forældrene lærer af personalet og personalet af forældrene
 • At forældrene ser barnet i en anden sammenhæng
 • At forældrene får en indsigt i dagligdagen

 

Konkrete forslag:

 • Vær i institutionen en dag og tag del i aktiviteterne
 • Tag med på ture
 • Inviter til besøg på mors / fars arbejde
 • Vis din hobby i dit barns gruppe eller hjemme (harmonikaspil, akvarelmaling, akvariefisk o.s.v.)
 • Inviter på besøg i hjemmet
 • Deltag i institutionens arrangementer
 • Deltag i et praktisk arbejdsprojekt sammen med andre forældre

 

Forældremøder

I efteråret afholdes forældremøde. Herudover afholdes fælles forældremøder efter behov. Disse arrangeres af personalet i samarbejde med bestyrelsen, og varsles på årsplanen og ved opslag i børnehaven 14 dage i forvejen.

Forældresamtaler

Der tilbydes en trivselssamtale efter at barnet har gået ca. 3 måneder i børnehaven. Denne omhandler barnets første tid i institutionen, trivsel, gensidig ris og ros samt fremtidige mål.

Derudover tilbydes en årlig samtale i efteråret.

Øvrige samtaler vil blive planlagt efter behov. Man har som forældre altid mulighed for at bede om en samtale.

 

For sen afhentning af børn

 • Hvis et barn ikke afhentes til lukketid kontaktes forældre eller evt. pårørende.
 • Er det ikke muligt at komme i kontakt med de pårørende, så ringes til lederen og der aftales videre foranstaltninger. Disse kan være at medarbejderen bliver til barnet hentes, eller at lederen sørger for at en anden medarbejder kommer og tager sig af barnet.
 • I yderste konsekvens kontaktes bestyrelsen for hjælp.
 • Når et barn hentes for sent bedes forældrene underskrive en erklæring på, at deres barn er for sent hentet. Et barn skal hentes i så god tid at forældre og barn kan forlade institutionen til lukketid. Lukketid er mandag – torsdag klokken 17, fredag klokken 16.
 • Når et barn gentagne gange hentes for sent, indberettes dette til forældrebestyrelsen, som tager stilling til eventuelle konsekvenser.

 

Forsikring

Bregnen har tegnet børneulykkesforsikring, personaleforsikring samt forsikring af forældre der udfører frivilligt arbejde.

 

Forventninger til forældre

Vores børnehave er en privat institution hvilket giver mulighed for at man som forældre kan have indflydelse på sit barns hverdag, men også at man forpligter sig til deltagelse i vores drift og aktiviteter.

Vi forventer at I som familie deltager i forældremøder, sommerfest, generalforsamling, julefest, 2 årlige arbejdsdage og evt. bestyrelsesarbejde.

Når forældrene deltager aktivt i barnets børnehave, vil barnet opleve en sammenhæng mellem hjem og institution som skaber en større tryghed. 

 

Fri for mobberi

Bregnens ide med at tilbyde denne strukturerede aktivitet er at tage mobbe-statistikkerne alvorligt og gøre en indsats for at skabe et inkluderende miljø der bygger på grundværdierne:

ü  Tolerance

ü  Respekt

ü  Omsorg

ü  Mod

En positiv, naturlig sidegevinst, er at Bregnen samtidig opbygger en kultur baseret på fællesskabsfølelse og gode sociale praksisser, der så at sige kan ”bæres” videre ind i skolen.

 Målgrupper er:

Pædagogen

Forældrene

Barnet

 Det vil altid være de voksnes ansvar, at mobning ikke foregår. Som rollemodeller, og i samarbejde, spiller alle voksne i barnets liv, en vigtig rolle således at mobberi undgås.

Barnet bliver via lege, sanglege, rytmik, samtaleplader og ikke mindst rygmassage, aktiv deltager i processen. Det er i denne aktive deltagen i fællesskab, børnene udvikler og aktivt anvender de ovennævnte grundværdier.

Helt centralt i ”Fri for mobberi” er BAMSEVEN, som alle børn får uddelt ved ankomsten i Bregnen, og som barnet tager med sig ved udmeldelsen.

BAMSEVEN er kampagnens maskot, men er meget mere end det i Bregnen. BAMSEVEN repræsenterer tryghed og venskab. Han optræder i historierne og barnet kan til enhver tid finde ham, fortælle ham sine historier og sidde med ham, når barnet har behov for tryghed.

 Vil du vide mere om Red Barnet og Mary Fondens projekt og indhold kan du gøre det på: www.friformobberi.dk

 

Fripladstilskud

Forældre til børn i privatinstitutioner er berettiget til økonomisk fripladstilskud, hvis deres indtægter ligger inden for den i loven fastsatte grænse. For børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som af behandlingsmæssige grunde har ophold i en privat institution, kan der ydes et fripladstilskud til at reducere forældrenes egenbetaling. For børn, hvor ophold i et dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets eller den unges optagelse eller forbliven i et dagtilbud, kan der søges om et socialpædagogisk fripladstilskud. Det er forældrene, der skal udfylde ansøgningsskema om fripladstilskud.

Henvendelse om dette kan ske til: Pladsanvisningen, tlf. 59 53 59 08 eller pr. mail til: tina.olsen@kalundborg.dk  

Tilskuddet udbetales til privatinstitutionen forud den 10. i hver måned, på baggrund af det antal børn, der er berettiget til fripladstilskud den 1. i udbetalingsmåneden.

 

Generalforsamling

Det øverste beslutningsorgan er Bregnens generalforsamling. Her vælges medlemmer til bestyrelsen, godkendes regnskab og tages stilling til evt. vedtægtsændringer. Generalforsamling holdes hvert år i april.

 

Hvorfor vælge en naturbørnehave?

Dit barn får en aktiv hverdag og lærer naturen at kende og bliver fortrolig med dens finurligheder: Barnet eksperimenterer, iagttager og undrer sig sammen med andre børn over dyre- og planteliv.

Der arbejdes med sunde madvaner og kompostering. Dit barn udvikler en sund miljøbevidsthed og lærer at færdes med omtanke i naturen. Dit barn får styrket sin motorik og udvikler en stærk krop i balance. Barnet træner varierende bevægelser og udfordrer sin kondition. Dit barn udvikler en god koncentrationsevne; der er plads, lys og frisk luft og i naturlige ikke-regulerede omgivelser vil dit barn skulle arbejde lidt mere for at blive underholdt. Naturens mangfoldige rum stimulerer dit barns kreativitet og fantasi. Dit barn bliver udsat for et minimum af støj og stress. Derved opstår færre konflikter og børnene udvikler hensynsfuldhed og lydhørhed overfor hinanden. Undersøgelser viser, at både børn og voksne i naturbørnehaver har 25 % færre sygedage end børn i traditionelle børnehaver. Dels udvikler dit barn et stærkt immunforsvar, dels udsættes det ikke i så høj grad for smittefare som i et mere lukket indendørs miljø og bakterier trives ikke på samme måde udenfor, som de gør på legetøj, dørhåndtag mm.

 

Koloni

Vi tager på koloni til ”Fyrgården” i september. Der er en stor dejlig naturgrund og kort til en dejlig strand. Vi overnatter en nat og slutter fredag med at forældrene kommer og henter børnene kl. 12. De yngste børns deltagelse sker efter aftale mellem forældre og personale.

Til at dække en del af de ekstra udgifter vil der for kolonien blive opkrævet en deltagerpris på 250,00 kroner.

 

Kostpolitik

Forældregruppen har på et fællesmøde besluttet, at kostpolitikken i Bregnen skal tage udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det kan måske virke uoverskueligt lige at sætte sig ind i, hvad det indebærer. Derfor denne vejledning:

 De 8 kostråd som sundhedsstyrelsen anbefaler:

Spis frugt og grønt hver dag min. 6 om dagen

Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen

Spis kartofler, ris, pasta eller fuldkornsbrød hver dag

Spar på sukker især fra sodavand, slik og kage

Spar på fedtet fra især mejeriprodukter og kød

Spis varieret og bevar normalvægten

Sluk tørsten i vand

Vær fysisk aktiv mindst 30 min om dagen

 

Vi har lavet en kostpolitik fordi det;

 • Er vigtigt at børnene i en aktiv hverdag får en ernæringsmæssig rigtig kost. De skal have masser af energi, som skal holde hele dagen.
 • Danner grundlaget for en god mad-forståelse, med sunde madvaner, fordi det skaber et naturligt forhold til sund mad.
 • Begrænser sukkerindtaget. Børn har ernæringsmæssigt ikke behov for tilsat sukker.
 • Giver den enkelte familie mulighed for at værne om sit barns sukkerindtag.

 Morgenmad:

Der tilbydes morgenmad i tidsrummet 6.30-7.30. Morgenmaden består af havregryn og -grød, rosiner, mandler, hjemmebagt brød, smør, ost, mælk og urtete.

 Formiddagsmåltid:

I vores samlingsstund kl. 9.00 tilbyder vi et stykke knækbrød samt en gulerod eller et stykke frugt.

Madpakken:

Jeres barn har en fysisk aktiv dag og madpakken er den vigtigste energikilde til barnet. Derfor er det vigtigt at madpakken består af en god, grov og sund kost. Rugbrød og groft brød er en vigtig del heraf. Agurk, gulerødder, cherrytomater, rosiner, nødder eller figenstænger kan være en fin ting at have med i begrænsede mængder. Hvis dit barn har ostehaps med så hjælp barnet til at være selvhjulpen ved at lukke lidt op for ”hapsen” hjemmefra.

Slik, kiks, kage og små yoghurter hører ikke hjemme i madpakken.

Husk madkasse med tydeligt navn og pak maden ind enkeltvis i madpapir. Klap-sammen-madder er det nemmeste at håndtere for barnet når vi sidder i skovbunden.

Sammen med madpakken skal barnet også have en drikkedunk med vand, og i den kolde tid gerne en termoflaske med varm te.

Måltidet skal være et rart tidspunkt på dagen hvor børn og voksne sidder sammen og taler om stort og småt. Personalet vil ikke blande sig i den rækkefølge barnet vælger at indtager sin mad. Det er derfor en god ide at lægge de gode, grove og mættende madder øverst i madpakken, (så barnet ser dem først) og gemme tilbehøret i bunden af madkassen.

Børns appetit varierer. Personalet vil fortælle dig hvis dit barn har brug for en ekstra mad. Rester kommer med hjem så du som forældre har en mulighed for at følge med i hvad dit barn spiser.

 Eftermiddagsmåltid:

Kl. 14. tilbydes eftermiddagsmad f.eks. suppe, grød, frugt, brød, bagte kartofler, pastasalat eller råkost.

 Fredags-måltid:

Hver fredag laver vi mad sammen med børnene. De skal derfor ikke have madpakke med denne dag. Drikkedunken skal med – også fredag. Som regel laver vi bålmad men er vejret ikke til bål (blæst) tilbereder vi maden i køkkenet. Ca. en gang hver anden måned har vi ”smør selv” dag hvor vi spiser rugbrød med forskelligt pålæg og selv smører vores mad.

Fredags-maden består af forskellige retter, som introducerer børnene til forskellige ingredienser og smagsoplevelser. At spise sammen med kammeraterne kan sommetider gøre børn mere modige og give lyst til at smage ting, som de hjemme nægter at sætte tænderne i. Børnene er på skift med til at tilberede maden, og vi taler om råvarerne, smag, herkomst osv.   

Sukker:

I det daglige undgår vi tilsat sukker, f.eks. kan man få rosiner og nødder på sine havregryn om morgenen, og når vi bruger sukker, begrænser vi det mest muligt og erstatter sukker med naturlige sødestoffer, hvor det er muligt. Vi har nogle årstidsbestemte naturpædagogiske aktiviteter som kræver sukker, f.eks. syltning af sommerens solbær, frugtgrød af indsamlede vilde æbler, hyldeblomstdrik, hyldebærsuppe og bagning af julens pebernødder.

Allergi:

Nogle børn tåler ikke forskellige madvarer.

Det er vigtigt at fortælle personalet, hvis der er noget barnet ikke tåler.

 Økologi og køkkenhave:

Vi tilbyder fortrinsvis økologisk mad i børnehaven. Vi sorterer vores affald og har en kompostbeholder i haven.

Vi har plantet frugtbuske og – træer som vi plukker af når frugten er moden. Vi har en lille køkkenhave, så børnene selv er med til at dyrke lidt grøntsager og oplever processen fra muld til mund.

 Frokostordning:

Forældrene har i 2016 besluttet ved valg at de ikke ønsker en fælles madordning.

Forældrene skal derfor fremover selv smøre madpakkerne mandag til torsdag.

Madordning er til gennemdrøftelse og afstemning hvert andet år.

 

Leg i haven

Vores have er det som man i andre institutioner kalder legepladsen. Her er iKKE asfalt, traditionelle klatrestativer, cykler og mooncars. Vi tilstræber at haven giver mulighed for oplevelser med naturen i form af beplantning, insekter og smådyr samt de 4 elementer jord, vand, ild og luft. Når vi planter nyt tænker vi på at skabe rum så børnene får mulighed for at lege i mindre grupper – og for at lege alene.

I haven kan barnet oplevet årstidernes skiften og årets gang. Barnet kan på sin krop sanse vind og vejr, varme og kulde, tørt og vådt.

I haven er der højt til himlen, barnet har plads og rum til at bevæge sig og være i fysisk aktivitet. Det giver god motion og røde kinder.

DEN VOKSNES ROLLE:

Personalet oplever haven som børnenes frirum. Derfor forsøger vi at give barnet følelsen af at kunne lege uden at være under opsyn af voksne konstant.

Legen sker på børnenes præmisser, børnene styrer i højere grad selv rummet, men de har brug for den voksnes hjælp til at udvikle sociale kompetencer og den alsidige personlige udvikling. Der er plads til at øve og udvikle venskaber i den faste og trygge ramme som personalet skaber. Grupperne bliver opløst, yngste børn kan opsøge ældre – ældste kan opsøge yngre.

 

Lukkedage

I 2017 er der lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt d. 24. til 31. december. Herudover er der lukket på to pædagogiske dage i henholdsvis marts og november.

Se også: Kalender

 

Medicin

Som udgangspunkt uddeles ikke medicin i børnehaven.

På grund af kronisk sygdom eller allergi, kan nogle børn have brug for forskellige former for medicin i den tid de opholder sig i børnehaven. Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet er det barnets læge der skal anvise dosering og udlevering af medicin. Hvis behovet opstår, vil vi derfor bede dig, i samarbejde med barnets læge, udfylde en blanket og aflevere til personalet i Bregnen. Blanketten skal sikre, at det er den rigtige medicin, der udleveres til barnet samt præcisere, at det er jer som forældre, der har ansvaret for den medicin barnet får.

I køkkenet forefindes et medicinskab med nøgle, hvor man efter aftale kan lægge medicinen.

Blanketten kan fås ved henvendelse til personalet.

 

Middagshvil

Efter frokost, typisk mellem kl. 12 – 14, tilbydes de børn, der har behov, et middagshvil. Barnet har sin bøtte med sut, bamse, nusseklud, eller hvad der nu bruges og sin madras og tæppe med navn på. Hvis barnet har brug for dyne/pude medbringes det af forældrene. Børnene får læst en historie eller sunget en godnat-sang. Det er en hyggestund, som alle sætter pris på. Den voksne sidder ved børnene i 30-40 minutter. Er der børn der ikke sover på dette tidspunkt tages de op.

 

Mobiltelefoni

Der henstilles til, at forældre ikke taler i mobiltelefon på børnehavens område. Det er vigtigt for børnene at forældrene er nærværende ved aflevering og afhentning. Man kan ikke være nærværende og tale i telefon samtidig.

 

Modtagelse og afhentning af børn

Når barnet afleveres om morgenen er det vigtigt for at barnet skal have det godt resten af dagen, at overgangen fra hjem til børnehave bliver så rar og rolig som muligt.

Der vil altid være en medarbejder, som kan støtte barnet, når der tages afsked.

Det er vigtigt at forældrene tager sig tid til at fortælle os om f.eks. konflikter, sygdom eller andre oplevelser, der kan få betydning for barnets dag i børnehaven.

Ligeledes er det vigtigt, når barnet hentes, at det foregår i fred og ro. Også her er det vigtigt at forældrene indimellem afsætter tid til en snak (stor eller lille) om hvad barnet specielt har interesseret sig for og lavet, om særlige oplevelser eller konflikter, barnet har mødt i børnehaven. Vi har en forventning om, at forældrene altid henvender sig til personalet, hvis der er nogle vigtige informationer. Vi har også en forventning om at bekymringer ikke deles med personalet hen over børnenes hoveder, men at man går afsides med en medarbejder i disse tilfælde.

Barnet skal have tid til at hjælpe med oprydningen, inden der siges farvel.

For at hjælpe os med at vide hvilke børn der er i børnehaven, er det meget vigtigt at der siges godmorgen/goddag når barnet afleveres og farvel når barnet hentes. Desuden skal magnet-stenen flyttes hen på det rigtige tidspunkt på magnettavlen ved indgangen.

Hvis et barn hentes af en anden end forældrene, er det nødvendigt at personalet orienteres herom. Børnene må ikke udleveres til andre uden forældrenes accept.

I perioden fra ca. 1. oktober til 1. april er vi indenfor om morgenen. Vi holder samling klokken 9 – 9.30. I det tidsrum sætter vi pris på ikke at blive forstyrret. Efter 9.30 går vi tur eller laver andre aktiviteter. Der afviges fra dette, når vi skal med skolebussen kl. 9.07.

I sommerhalvåret er vi i haven fra morgenstunden. Så skal barnet afleveres i haven med passende påklædning.

Vi anbefaler at barnet ankommer senest kl. 8.45 så det kan nå at få taget afsked inden afgang eller samling. Skal barnet afleveres senere kan du lave en aftale med os om, hvor du kan aflevere dit barn. Vi har vores mobiltelefoner med på tur, så du altid har mulighed for at finde os.

Når du henter dit barn skal du komme i så god tid, at du og dit barn kan nå at pakke sammen og forlade børnehaven senest til lukketid, hvor personalet har fyraften.

 

Morgensamling

Vi holder morgensamling i grupperne kl. 9 – 9.30. I det tidsrum sætter vi pris på ikke at blive forstyrret. Til morgensamling bliver alle børn set og hørt, og får mulighed for at opleve sig selv som værdifuld for fællesskabet. Her skabes overblik over dagen, synges og leges fælles lege. Børnene får tilbudt et stykke knækbrød og en gulerod eller frugt.

 

Nyhedsbreve

Personalet skriver ca. hver 2. måned nyhedsbrevet Bregnebladet. Bregnebladet sendes ud via mail, hænges op på opslagstavlen i garderoben og lægges på vores hjemmeside. Nyhedsbrevene indeholder følgende faste punkter: information fra personale, aktiviteter i børnehaven, vigtige datoer o. lign. Hvis du har informationer, som du gerne vil dele med de øvrige forældre, så kan du bede om at få det med i Bregnebladet, eller du kan lave et opslag på forældrenes opslagstavle i garderoben.

Forældrebestyrelsen udsender også et nyhedsbrev ved behov. Her vil der blive orienteret om nye tiltag, kommende ændringer, nyt fra udvalgene, begivenheder og andet.

 

Parkering

Børnehaven har egen parkeringsplads.

Personalet

Det fastansatte personale er:

Leder og pædagog Ulla Risbjerg Andersen, 37 t.

Pædagog Ane Christensen, 37 t.

Pædagog Stine Johansen, 37 t.

Pædagog Annika Birk Valkvist, 35 t.

Pædagog Natasja Thorsteen Larsen, 31 t.

Pædagogmedhjælper Jane Andersen, 33 t.

Kontorassistent Janne Petersen, 6 t.

I perioder med merindskrivning vil der blive ansat yderligere en pædagogmedhjælper. Der kan desuden være personer i praktik, jobtilbud eller arbejdsprøvning. Der vil også være tilknyttet vikarer til at afløse det faste personale ved ferier og sygdom.

 

Privat institution

Bregnen Naturbørnehave er en privat institution.

Institutionen er underlagt Kalundborg Kommune som tilsynsførende. Kommunen skal føre tilsyn, og institutionen skal på det pædagogiske område leve op til de samme krav som offentlige institutioner.

 

Samarbejdsflade med Bregninge Bjergsted Friskole

Børnehaven er organisatorisk adskilt fra Bregninge Bjergsted Friskole.

Børnehaven og skolen deltager af og til i aktiviteter og oplevelser på tværs og danner nye traditioner sammen. Børnehaven nyder godt af skolens faciliteter og trækker på skolens erfaringer. Børnehavebørnene opnår en tryghed ved at færdes på en skole og blandt store elever og lærere, som uanset om man senere vælger denne eller en anden skole vil være en fordel for barnet.

  

Solpolitik

Bregnen Naturbørnehave har udarbejdet en solpolitik, som anvendes i sommerhalvåret.

 • Vi får hver dag en sms med dagens UV-indeks som vi skriver på opslagstavlen. Hvis UV-indekset er på 3 eller derover skal dit barn have solcreme på.
 • Vi forventer at alle børn er smurt med solcreme hjemmefra om morgenen.
 • I middagsstunden smører vi alle børn med børnehavens solcreme, faktor 15. Sovebørnene bliver smurt efter middagshvilet. Ønsker I en højere faktor eller en særlig solcreme må I selv medbringe den.
 • Vi vil gerne have at barnet har en solhat med en bred skygge der dækker for ansigt, ører og nakke, f.eks. en bøllehat. En kasket beskytter ikke nakke og ører!
 • Vi opfordrer børnene til at lege i skyggen i timerne midt på dagen, og heldigvis er der masser af skyggekroge i vores have.
 • Vi opfordrer Jer til at klæde barnet på i noget tyndt og let tøj med lange ærmer og ben på de varme dage.

 

Sprogkiste og sproglig opmærksomhed

Vi arbejder med udviklingen af barnets sprog fordi sociale relationer etableres og udvikles gennem sproget, Ny viden tilegnes gennem sproget, og fordi barnet gennem sproget kan give udtryk for tanker, meninger og handlinger. I vinterhalvåret er sprogkisten en fast ugentlig aktivitet i Græshoppegruppen. Sprogkisten er fyldt med sange, remser, lege, bøger og materialer til brug for sprogstimulering af børnene. Hele personalegruppen har været på kursus i at anvende materialet.

Personalet benytter desuden ”Understøttende Sprogstrategier” og Dialogisk Læsning” som redskaber til at stimulere alle børnenes sproglige udvikling og læselyst. Vil du vide mere om ovenstående kan du spørge Ulla eller se på www.sprogpakken.dk . På forældre-opslagstavlen er ophængt plancher der forklarer begreberne nærmere.

 

Sygdom

Børn meldes syge pr. telefon. Det kan ske, at vi ikke hører - eller når at tage - telefonen i morgenstunden, derfor modtager vi gerne en SMS med besked om børnenes sygdom eller fridage. Hvis dit barn har en smitsom sygdom er det vigtigt at du fortæller det til personalet, så vi evt. kan varsko resten af forældregruppen ved opslag i børnehaven.

 

Bregnens sygdomspolitik for børn

Sygdom er ofte et tabuemne for forældre og personale, som det kan være svært at tale åbent om. Det kan være svært for personalet at vurdere hvornår et barn har det så dårligt at forældrene skal hente barnet. Ligeledes kan det være svært for forældrene at afgøre om barnet kan afleveres i institutionen om morgenen, eller hvordan man eventuelt skal organisere alternativ pasning.

Børns sygdom er et emne med mange dilemmaer. Som forældre vil man helst blive hjemme og passe sit syge barn til det er helt raskt. Men man kan også føle et så stort arbejdspres, at man sender et ”tvivlsomt” barn af sted. Samtidig er man som forældre heller ikke begejstrede for unødig smitte af sit barn, fordi andre ikke kan holde deres syge børn hjemme.

Bregnens sygdomspolitik for børn skal hjælpe forældre og personale med at vurdere børnenes almene tilstand.

Åbenhed er meget vigtig – også i forbindelse med børns sygdom. Det er vigtigt at både forældre og personale har forståelse for hinandens situation og forsøger at samarbejde om hvad der tjener barnet bedst, og samtidig tager hensyn til de øvrige børn i institutionen.

 

Sygdomspolitik

·         Barnets sundhed, sygdom og almen tilstand er et fælles ansvar mellem hjemmet og Bregnen. Dette fælles ansvar udøves i gensidig respekt for hjemmets og Bregnens holdninger og vilkår.

·         Udgangspunktet for Bregnen er at det syge barns behov altid kommer i første række.

·         Børn skal ikke være i Bregnen når de er syge, det vil sige når deres almen tilstand er dårlig.

·         Grundlaget for en dialog mellem personale og forældre er, at vi ønsker en åben og ærlig dialog om hvad der er bedst for barnet.

·         Forældrene skal have tillid til at personalet reagerer kompetent når barnets almen tilstand ændres.

 

Almen tilstand

Når personalet skal vurdere om et barn er for sygt til at være i Bregnen er barnets almen tilstand grundlaget. Ved almen tilstand forstås barnets fysiske og psykiske velbefindende, betragtet som en helhed. Det er denne almene tilstand der er udgangspunktet for personalets opmærksomhed og omsorg for barnet.

Hvert enkelt barn har sin egen normale almene tilstand, og forældrene hjælper med at beskrive barnets normale almene tilstand når barnet starter i Bregnen. Ved vurdering af almen tilstand, lægger personalet vægt på, hvordan det enkelte barn opfører sig til dagligt - fysisk og psykisk.

Der er mange variationsmuligheder indenfor det normale, som der ikke er grund til at være bekymret for. De ændringer i almen-tilstanden som personalet lægger vægt på, kan være en eller flere af følgende:

·         Barnet vil ikke være sammen med andre børn

·         Barnet kræver en voksen for sig selv

·         Barnet ændrer spisevaner væsentligt

·         Barnet er mere passivt end normalt

·         Barnet har feber

·         Barnet er pjevset, ulykkeligt eller på anden måde ude af psykisk balance

·         Barnet kan ikke følge den daglige rytme, f.eks. ikke komme ud i frisk luft

Feber er kun én blandt flere årsager som personale og forældre skal vurdere når det afgøres om barnet kan komme i institution eller skal hentes hjem fra Bregnen. Specielt for de yngre børn er feber en usikker faktor. Et barns temperaturregulering er ikke færdigudviklet før ved 3- 4 års alderen, og barnets temperatur kan derfor svinge meget uden at det behøver være alarmerende. Derfor er det godt at have flere forhold at vurdere barnet ud fra.

Personalet tager kun barnets temperatur når det skønnes nødvendigt. Hvis vi er nødt til at tage et barns temperatur bruger vi et øretermometer.

Barnets psykiske velbefindende er en væsentlig faktor i vurderingen af den almene tilstand. Et utrygt og ulykkeligt barn har ikke nødvendigvis feber, men kan have et stort behov for sin mor eller far.

Hensynet til de øvrige

Ved vurderingen af om et barn er for sygt til at være i Bregnen indgår også hensynet til

·         Smittefare overfor de øvrige børn og personale

·         Stressniveauet i institutionen

·         At alle børn i Bregnen – også de raske – har krav på personalets omsorg. Hvis et sygt barn kræver megen ekstra omsorg bliver der mindre tid til de andre.

Personalet giver kun medicin ved kroniske sygdomme og kun efter en læges skriftlige anvisning.

 

 

Søskendetilskud 

Der ydes søskendetilskud efter gældende regler. Tilskuddet udbetales til privatinstitutionen forud den 10. i hver måned, på baggrund af det antal børn, der er berettiget til søskendetilskud den 1. i udbetalingsmåneden. Forældrene bedes orientere Afdelingen for Småbørn om eventuelle søskende i andre institutioner. Henvendelse om dette skal ske til Pladsanvisningen, tlf. 59 53 59 08 eller pr. mail til: tina.olsen@kalundborg.dk  

 

Telefonliste

Forældrene får udleveret en legekammeratliste med børnenes adresser, telefonnumre og mailadresser. Sig til hvis du ikke ønsker at dit barns oplysninger bliver offentliggjort.

 

Tipi

I haven har vi vores tipi der tjener som en udebase for store og små. Her kan vi søge varme og hygge ved bålet, læ for regn og vind, eller bare en stille krog til at tegne og lege.

Tipien er et mægtigt sted at hygge sig sammen for såvel børn som voksne.

 

Tobaksrygning

Der gælder en lov om røgfri miljøer. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning samt at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Loven slår fast, at arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at loven overholdes på arbejdspladsen.

 

Rygepolitik:

 • Bregnen Naturbørnehave er total røgfri på matriklen.
 • Personale der overtræder retningslinjen skal gøres opmærksom på at retningslinjen er overtrådt. Lederen skal præcisere at yderligere overtrædelse af retningslinjen vil medføre en skriftlig påtale.
 • Ved yderligere overtrædelser vil bestyrelsen tage stilling til en konsekvens.
 • Lederen kan tilbyde hjælp til at undersøge mulighederne for et rygestopkursus.

 

Der kan bevilliges en kort rygepause ved skolens flagstang efter følgende regler:

 • Rygepausen skal være forenelig med de pædagogiske og praktiske opgaver der på det pågældende tidspunkt skal løses i Bregnen.
 • Rygepausen skal altid ske i samarbejde- og efter aftale med det øvrige personale.
 • Det skal altid ske diskret og uden børnenes viden.

 

I praksis vil rygning i dagligdagen kunne finde sted kort før kl. 9 hvor dagens aktiviteter starter, efter frokost og oprydning, kort før kl. 15 hvorefter der kun er 2 medarbejdere tilbage i institutionen og rygning ikke kan tillades.

På ture ud af huset vil rygning i almindelighed ikke være en mulighed.

Rygepolitikken gælder også for forældre der opholder sig i institutionen.

Rygepolitikken evalueres årligt af sikkerhedsgruppen som består af leder og en medarbejder

 

Ture

Hver uge er børnene på ture. Begge grupper har en fast turdag. Andre dage går vi tur i nærområdet. Turene giver børnene mulighed for at opleve glæden ved at færdes i naturen, de møder motoriske udfordringer, får brugt deres krop og sanser. Vi giver os god tid så vi kan udforske og fordybe os i naturens mangfoldige univers, og vi opdrager børnene til at udvise respekt for naturen.

For at udvide Bregnens udflugtsmuligheder er der i 2016 indkøbt løbecykler og dertilhørende cykelhjelme til alle børn samt tre el-ladcykler.

 

Tværfagligt samarbejde

Når et barn i børnehaven ikke trives eller ikke udvikler sig alderssvarende, indleder vi i samarbejde med forældrene, et samarbejde med barnets hjemkommune.

Vi afholder tidlig-indsats møder med Kalundborg Kommune, med deltagelse af talepædagog, pædagogisk konsulent, psykolog og sundhedsplejerske. Her kan vi som medarbejdere hente rådgivning og supervision når vi står overfor konkrete pædagogiske udfordringer. Kalundborg Kommune rådgiver også familien og støtter op om barnet.

Holbæk Kommune er ikke organiseret på samme måde, men også her kan vi få rådgivning og støtte til barn, familie og personale.

 

Ulla deltager i et ledernetværk med de øvrige private institutioner i Kalundborg Kommune. Institutionerne er ”De 4 årstider” i Bjergsted, ”Bondegården” i Vinde Helsinge og ”Sæby-Hallenslev Fri-børnehave” i Sæby. Vi har et godt samarbejde og udveksler ideer og hjælper hinanden.

Vi har flere gange lavet fælles kursusaftener/foredragsaftener i samarbejde med ”De 4 årstider” til glæde for begge personalegrupper.

 

Ved børnenes overgang fra børnehave til skole samarbejder vi med skolerne om overlevering af væsentlig information omkring barnet. Dette sker kun med forældrenes samtykke.

 

Udveksling af informationer mellem dagpleje, børnehave og skole

Forældre til børn der indmeldes vil blive spurgt om samtykke til udveksling af informationer mellem Bregnen og tidligere institution. Dette sker for at vi i Bregnen skal kunne tage de hensyn som barnet eventuelt har brug for. Det samme gør sig gældende ved skolestart eller skift til anden institution.

 

Ulykkestilfælde

Der ringes 112 og forældrene kontaktes. Er der ikke personale til at følge barnet, kan barnet sendes alene med en ambulance, hvis situationen er akut. Det forventes at forældrene tager med barnet/ mødes med barnet på skadestuen.

 

Vedtægter

Bregnens vedtægter danner grundlag for driften af børnehaven. Vedtægterne kan læses på hjemmesiden eller i børnehaven.

 

Venteliste

Opskrivning på Bregnens venteliste sker ved henvendelse til institutionens leder eller ved fremsendelse af udfyldt opskrivningsblanket, der kan hentes på hjemmesiden. I børnehavens vedtægter er visitationsreglerne nærmere beskrevet.

 

Værdigrundlag

I Bregnen Naturbørnehave arbejder vi efter nogle fælles værdier, for at arbejde frem imod det, som vi betragter som ”Det Gode Børneliv”. De samme værdier er grundlaget for samarbejdet mellem personalet og imellem personale og forældre.

Natur:

Vi synes i Bregnen Naturbørnehave at det er vigtigt med et aktivt udeliv hvor der er højt til loftet, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig samt i højere grad har mulighed for at fordybe sig. Vi ønsker at give børnene værdifulde oplevelser i og med naturen, og vi forsøger i størst muligt omfang at have en grøn tankegang i hverdagens aktiviteter.

Her i Bregnen giver naturen og udelivet os følgende muligheder:

Det spændende i naturen: Vandhullet med liv i, opdage de uberørte pletter, træde de steder hvor vi ikke har trådt før, at blive væk og blive fundet igen, at fortælle og skabe historier i naturen.

De faste baser i naturen: steder hvor vi kommer igen og følger årets gang, og bare ”kan være” fordi vi kender stedet. Gedehullet, Bjergsted Bakker, Stenrand shelter, 100-m. skoven, Fionas skov, Nyrandsvej, Bjergsted skov, Stendyssen i skoven, Sølyst skov, Sultenkrog, Davrup å, Svanesøen, Amfi-scenen, Jyderup Skov, Stenrand Plantage, Bregninge Å, Richards skov.

Et par gange om året lejer vi en bus, så vi kan tage på længere ture til strand og skov.

Det landlige i naturen: Bregnen ligger midt i landbrugslandet. Dette giver mulighed for, at børnene kan følge med i dyrelivet på gårdene omkring, lære om afgrøderne på marken, lydene og duftene fra naturen.

Naturen i haven: Den nærmeste natur; fugle, edderkopper, insekter, harer, bladene der kommer på buskene om foråret, årets gang, lærkekogler og bogfrugter, frugt og bær, køkkenhaven, det der spirer og gror.

Naturen på værkstedet: Kreative pædagogiske værkstedsaktiviteter med naturens materialer.

Uanset hvor vi møder naturen vil vi møde den undersøgende, udforskende og sansende. 

Nærvær:

Vi finder det vigtigt at få beskrevet den måde vi arbejder med nærvær på i forhold til vores kontakt og relationer til børnene. Med ordet nærvær tænker vi også andre begreber ind som; omsorg, anerkendelse og tryghed.

I Bregnen Naturbørnehave bestræber vi voksne os på, at være så nærværende som muligt i forhold til børnene. Vi oplever nærvær som en stund hvor børnene får mulighed for at fordybe sig og vi er til stede sammen med barnet om et fælles fokus. Vi mener at barnet via nærvær gives en følelse af at blive set og anerkendt.

Personalet henvender sig opmærksomt og interesseret i forhold til barnet, og sørger for at være i øjenhøjde, så der kan skabes en god og rar kontakt. Personalet indstiller sig på og afstemmer sig efter den situation barnet befinder sig i.

Vi har meget fokus på at der skal være en behagelig og rar atmosfære omkring børnene. Personalet bestræber sig på et positivt samvær hvor barnet får følelsen af at være set og hjulpet videre.

Fællesskab:

Vi lægger vægt på fællesskabet i institutionen. Med fællesskab mener vi, at give børnene en følelse af samhørighed, skabe deltagelsesmuligheder og at give hvert enkelt barn en følelse af, at være en vigtig del af helheden i institutionen.

Vi synes at fællesskab er en vigtig værdi, da der i begrebet også ligger, at tage ansvar for hinanden. Med det mener vi at tage hensyn, give plads og respektere hinandens forskelligheder.

Alle børn har behov for at være en del af fællesskabet, også selvom det ikke umiddelbart ikke ses ud fra deres opførsel overfor hinanden. Derfor handler vi som personale ud fra den anskuelse, at alle har ret til og brug for, at være en del af fællesskabet i børnehaven.

Vi som personale skaber rum for at børnene kan føle sig set, hørt og accepteret.

Kommunikation:

Med kommunikation mener vi, at give børnene evnen til at beskrive og give udtryk for oplevelser, hændelsesforløb og følelser.

Igennem vores daglige aktiviteter hjælper vi børnene med at lære at lytte til hinanden, således at børnenes interne kommunikation bliver styrket.

At kunne tale sig tilrette dvs. sætte sig ind i og indrette sin kommunikation efter hvem man taler med og opnå en vis form for fælles forståelse.

At opnå medbestemmelse og indflydelse; at man kan rykke sine omgivelser ved at deltage og udtrykke sig, man bliver lyttet til og der bliver handlet på ens ønsker.

Hvilke værdier ønsker vi at børnene får med herfra: 

-      Barnets selvværdsfølelse

Vi ønsker at barnet skal have en styrket selvværdsfølelse og selvtillid, med selvværdsfølelse mener vi at barnet føler, at det har en værdi i sig selv og med selvtillid mener vi, at barnet får en tiltro til sig selv og sine evner.

 

-      Rummelighed og empati

Med rummelighed mener vi at, barnet får en følelse og forståelse af, at den rummelighed vi møder barnet med, skal barnet også møde andre med, og at barnet optræder med tolerance overfor andre og en forståelse af, at vi er forskellige. Når vi taler empati tænker vi at sætte sig ind i og forstå hvad andre føler samt reagere på og handle derefter.

 

-      Naturforståelse

Da vi er en naturbørnehave er det en vigtig del af vores hverdag, at lære og give børnene en bred naturforståelse. Med naturforståelse mener vi, at vi selv er en del af naturen og skal respektere samt tage et ansvar for den. Den måde vi handler på har en indvirkning på naturen og vi skal derfor være bevidste om ikke - f. eks - at smide affald rundt omkring.

 

Ovennævnte værdier medtænker vi i vores daglige aktiviteter, ture, måltider, traditioner, temauger samt i vores kommunikation med børnene.

Vi er bevidste om, at vi er vigtige rollemodeller for børnene, så vi vægter god stemning og god tone højt, både indbyrdes i personalegruppen, men også mellem børn, forældre og os.

For at kunne videregive disse værdier til børnene, prioriterer vi i samarbejde med bestyrelsen en god personalenormering.

Vi forventer at forældrene aktivt tager del i børnenes trivsel og børnehaveliv, samt har et godt og tæt samarbejde med personalet, for at skabe det bedst mulige grundlag for børnenes udvikling.

 

Værdigrundlag for forældresamarbejdet

Bregnen Naturbørnehave er en privat institution. Institutionen drives af en bestyrelse som er valgt af forældrene. Den daglige ledelse varetages af lederen i samarbejde med personale og bestyrelse. Dette betyder at der er nogle forventninger til forældrenes deltagelse og engagement i institutionen.

For at skabe klarhed over hvilke forventninger vi har til forældrene, samt hvilke forventninger forældrene kan have til personalet, har vi beskrevet vores grundlag for det vi betragter som ”Det gode forældresamarbejde”.

Natur og udeliv:
I Bregnen Naturbørnehave lægger vi vægt på et aktivt udeliv hvor der er højt til loftet, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig samt i højere grad har mulighed for at fordybe sig. Vi ønsker at give børnene værdifulde oplevelser i og med naturen, og vi forsøger i størst muligt omfang at have en grøn tankegang i hverdagens aktiviteter.

Forældrene kan forvente:

·        At personalet året rundt, i al slags vejr, er udendørs med børnene så længe det er muligt. Her formidler vi glæde, forundring og kreativitet, skaber ro til at børnene kan lege og inspirerer til fysisk aktivitet. Udelivet foregår både hjemme i vores dejlige have og på tur i omgivelserne.

Personalet forventer:

·        At forældrene bakker op om barnets udeliv – også i dårligt vejr. Vi forventer at der er rigeligt med tøj passende til årstiden i barnets garderobe. Et barn der fryser trives og udvikles ikke.

·        At forældrene positivt omtaler det at skulle ud – også i dårligt vejr.

·        At forældre ikke overfor barnet giver udtryk for besvær når tøjet er mudret og beskidt. Til gengæld forventer vi ikke at flyverdragten er ren hele tiden.

·        At forældrene deltager aktivt på forældrearbejdsdage bl.a. for at hjælpe med at vedligeholde og udbygge legemulighederne i haven.

 

Kommunikation:
Med kommunikation tænker vi både på den daglige uformelle snak og den mere formelle kommunikation, f.eks. forældresamtaler og forældremøder. Kommunikationen har altid barnet som udgangspunkt. Vi ønsker at kommunikationen skal være åben og ærlig, og vi vil møde forældrene med tolerance og rummelighed.

Forældrene kan forvente:

·        At personalet hilser ”godmorgen” og ”farvel” til barnet og familien.

·        At personalet møder dem med nærvær og opmærksomhed. Vi respekterer at familier har forskellige måder at indrette sig på, og vil i vid udstrækning imødekomme forældres ønsker indenfor rammerne af hvad der kan passes ind i det gode børneliv i institutionen.

·        At personalet møder forberedt til den årlige forældresamtale og forældremøder.

Personalet forventer:

·        At forældrene hilser og giver sig tid til at udveksle de nødvendige daglige informationer. Indeholder informationerne emner af mere alvorlig karakter forventes det, at forældrene ikke taler hen over hovederne på de øvrige børn, men beder om at en medarbejder kan gå til side for at blive informeret.

·        At forældrene deltager i forældresamtaler og forældremøder og her respekterer personalets vurderinger og faglighed. Det forventes at forældrene samarbejder omkring indsatsen overfor barnet.

·        At forældre ikke udtrykker utilfredshed med institutionen eller personalet hjemme over middagsbordet. Utilfredshed skal ikke deles med barnet. Dette skaber kun utryghed i barnets liv. Skulle man som forældre undre sig og være utilfreds med noget forventes det at man først henvender sig til personalet. Har dette ikke den ønskede virkning henvender man sig til lederen, og først herefter til bestyrelsen. 

Fællesskab og ejerskab:
Bregnen Naturbørnehave er vores fælles børnehave. Personalet er ansat til at skabe de daglige rammer, men forældrene er vigtige medspillere. Vi er alle parter i barnets liv, og ser forskellige sider af barnet. Vi har alle et fælles ansvar for at dagligdagen kan fungere bedst muligt i Bregnen Naturbørnehave. Når forældre tager del i fællesskabet giver det sammenhæng i barnets liv.

Forældrene kan forvente:

·        At personalet interesserer sig for, og engagerer sig i, barnets liv. 

·        At personalet på skift deltager i kaffeeftermiddage og fester i Bregnen. Nogle fester arrangeres af personalet og andre af forældrenes festudvalg.

·        At personalet planlægger og deltager på forældrearbejdsdage og sørger for materialer i samarbejde med bestyrelsen. Efterfølgende udviser personalet anerkendelse når de omtaler forældrearbejdet for børnene.

·        At personalet holder en vis orden i hus og have, og sørger for materialer og aktivitetstilbud til børnene i det daglige.

Personalet forventer:

·        At forældre deltager i arrangementer i Bregnen og derigennem tager del i fællesskabet.

·        At forældre griber ind, eller siger besked til en medarbejder hvis de oplever børn handle uhensigtsmæssigt i børnehaven.

·        At forældre siger det til en medarbejder hvis de opdager noget f.eks. er gået i stykker, og ser gerne at forældrene tager initiativ til at få tingene repareret.

·        At forældrene deltager aktivt i vedligeholdelsen af de fysiske rammer i hus og have på forældrearbejdsdage 2 gange årligt (her er mødepligt), og ind imellem også på andre tidspunkter.

Guide til forældredeltagelse i dagligdagen:
Hvis du har lyst, er du meget velkommen, og her er så vores forventninger til dig:

·        Du tager del i de aktiviteter der foregår i dit barns gruppe

·        Du er også til rådighed for de øvrige børn i gruppen

·        Du undgår for meget positiv særbehandling af dit eget barn

·        Vent med at stille vidtrækkende spørgsmål angående dit barns trivsel eller pædagogikken i huset. Der er ikke tid til en ordentlig besvarelse. Vi vil gerne afsætte tid til en forældresamtale, hvis der er behov for dette

·        Undgå at stille spørgsmål om de andre børn til pædagogerne eller disses børns forældre

·        Overlad til personalet at klare situationer, der kræver irettesættelse af andre børn

·        Pædagogerne kan være nødt til at have en fortrolig snak, hvis noget opstår omkring et barn. Hvis du tilfældigt overhører en sådan snak, stoler vi på, at du holder din viden for dig selv

·        Dit barn vil blive påvirket af din tilstedeværelse, og det vil have en anden adfærd end normalt. Respekter dit barns dilemma.

 

Fordelene ved forældres deltagelse i dagligdagen er:

·        At barnet får to verdener til at hænge sammen

·        At personale og forældre lærer hinanden at kende

·        At forældrene lærer af personalet og personalet af forældrene

·        At forældrene ser barnet i en anden sammenhæng

·        At forældrene får en indsigt, som er en forudsætning for indflydelse

Konkrete forslag:

·        Vær i institutionen en dag og tag del i aktiviteterne

·        Tag med på ture

·        Inviter på besøg på mors / fars arbejde

·        Vis din hobby i dit barns gruppe eller hjemme (akvariefisk, harmonikaspil, akvarelmaling o.s.v.)

·        Inviter på besøg i hjemmet

·        Deltag i institutionens arrangementer

Deltag i et praktisk arbejdsprojekt sammen med andre forældre

 

Åbningstider

Den daglige åbningstid er mandag til torsdag kl. 6.00– 17.00 samt fredag kl. 6.00–16.00.

 

Årsplan

I børnehavens kalender kan du se, hvornår generalforsamling, forældremøder, forældrearbejdsdage, sommer og julefest, bedsteforældredag osv. er planlagt. Kalenderen udsendes på mail og lægges på hjemmesiden.

Kalender

 

 

Siden blev sidst opdateret den 09. juni 2017 by Ulla